O mnie

Urodzony w 1986 roku w Krakowie. Od najmłodszych lat zarażony pasją poznawania kraju i przyrody przez własnych rodziców. W wieku 14 lat związałem się z Klubem „ALF” (dzisiejsze Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF”). Od tego momentu liczne wydarzenia ukształtowały moją osobę szczególnie wyraźnie.

Zaczęło się od obozu rowerowego, aby po wakacjach rozpocząć prowadzenie audycji w Radiu Akademickim Kraków. Był to program o tematyce turystyczno-sportowej. Dzięki temu udało się poznać wielu ciekawych ludzi oraz co ważniejsze przełamać opory w pracy przed dużą publiką. Już w roku następnym działałem na kolejnym obozie jako pomocnik wychowawcy, by po ukończeniu 18 roku życia pracować jako wychowawca. Starałem się w miarę swych możliwości przekazywać już wtedy młodzieży wartości moralne uznane przeze mnie za ważne oraz wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ochrony i szacunku do przyrody. Istotnym było dla mnie również wychowanie młodzieży chętnie podejmującej aktywność fizyczną taką jak jazda na rowerze, czy nartach (także biegowych).

W międzyczasie ukończyłem z wyróżnieniem drugie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Rok przed ukończeniem i koniecznością podjęcia decyzji o wyborze studiów byłem przekonany do podjęcia ich na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kiedy jednak w wakacje odwiedziłem rejon Czerwonego Bagna, leśniczówki Grzędy, oraz ujrzałem wschód słońca z Wilczej wydmy, powiedziałem sobie jedno – tak chce żyć i pracować. Wtedy i tutaj właśnie podjąłem decyzję o wyborze studiów na Wydziale Leśnym w Krakowie, który jawił się najlepszą decyzją do realizacji tego zamiaru.

Po ukończeniu pierwszego roku studiów odbyłem praktyki w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych. Poprzez poznane tam osoby udało mi się rozpocząć aktywność na Forum Przyroda oraz w ramach Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Umożliwiło to w pełni rozwijanie się mojej osoby w kierunku przyrodniczym. W czasie studiów czynnie działałem w ramach Sekcji Ornitologicznej Wydziału Leśnego organizując wyjazdy i obozy, później natomiast reaktywowałem Sekcję Geomatyki.

Przez lata uczestniczyłem w projekcie ochrony popielicowatych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Równocześnie biorąc udział w badaniach populacji dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego w Beskidzie Wyspowym pod przewodnictwem Dr Łukasza Kajtocha. Także z Dr. Łukaszem Kajtochem współkoordynowałem projekt ochrony Tracza Nurogęsi na zbiorniku Dobczyckim.

Głos pedagogiczny w trakcie trwania studiów nie ucichł, co skutkowało podjęciem kursu na przewodnika beskidzkiego (ukończony z powodzeniem) oraz pilota wycieczek (również ukończony) by móc dotrzeć do większej ilości młodych ludzi by edukować ich pro-przyrodniczo. Jest to związane z przerażającym w moim mniemaniu obrazem wiedzy przyrodniczej społeczeństwa, a wiadomo - „czym skorupka za młodu ...”, dlatego też skupiłem się na pracy u podstaw. Uważam że przez dotarcie do najmłodszych łatwiej zmienić zachowania i poglądy ludzi starszych w tym szczególnie ich rodziców.

Wybór dziedziny (GIS, Lotniczy Skaning Laserowy) z której postanowiłem specjalizować się w ramach pracy magisterskiej (pod opieką merytoryczną Dr inż. Piotra Wężyka) pokierowany był utylitarnością tej dziedziny oraz świadomością, że wiedza z tego zakresu może być pożądaną u potencjalnych pracodawców. Nie od dziś wiadomo że umiejętność czytania i tworzenia map, analiz przestrzennych, obsługi GPS, pozyskiwania licznych informacji o środowisku na podstawie zdjęć lotniczych bądź skaningu laserowego jest bardzo istotna przy podejmowaniu decyzji na stopniu planistycznym i wykonawczym.

Co więcej może być przydatna przy rozwoju kariery naukowej, którą chciałbym kontynuować poprzez badania nad populacją rysia, niezależnie od obowiązków zawodowych. Wybór ten nie zmienił jednak moich zamiłowań. Dalej uczestniczyłem w badaniach sów, wycieczkach ornitologicznych, czy inwentaryzacji dzięcioła trójpalczastego organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zostałem równiez beneficjentem projektu „Bliżej Natury” kształtującego umiejętności animatorów przyrodniczych.

W Roku 2010 nawiązałem również współpracę z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych dla której pracuję jako trener-lektor w ramach warsztatów dla społeczności lokalnych czy nauczycieli w związku z problemem ochrony Wilka Bobra i Wydry (PROJEKT).

Od kwietnia 2011 roku prowadzę działalność gospodarczą podejmującą  liczne działania z zakresu organizacji zajęć edukacji przyrodniczej, organizacji warsztatów i wycieczek tematycznych, oraz z zakresu geomatyki - pozyskiwanie wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych dla małych obszarów przy wykorzystaniu samolotu bezzałogowego, oraz różnorodne analizy przestrzenne. Zapraszam do zapoznania się z ofertą na stronach: GisProject.pl i GET "Lynx"

Od maja 2012 roku współuczestniczę w realizacji działań edukacyjnych przy projekcie "Ochrona Zagrożonych Gatunków Ptaków w Karpatach Zachodnich" prowadząc zajęcia kameralne oraz wycieczki przyrodnicze.